YARDIMLAŞMA SANDIĞIMIZIN VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN OLAĞAN DENETLEMESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

YARDIMLAŞMA SANDIĞIMIZIN VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN OLAĞAN DENETLEMESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yardımlaşma Sandığımızın ve İktisadi İşletmemizin faaliyetleri ve hesaplarının olağan denetlemesi 27-29 Temmuz 2017 tarihlerinde Sandık Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilmiştir. 31.07.2017


31.7.2017 10:24:47


  • Türk Diyanet Vakıf-Sen
  • TDVS Sandık
  • Türkiye Kamusen
  • Diyanet İşleri Başkanlığı
  • Türkiye Diyanet Vakfı
  • Vakıflar Genel Müdürlüğü